Sunnex WM

upp till 6500 daN (kg)

Sunnex WM

När exakt och fristående nivellering bestämmer

Sunnex WM

Vår kilmaskinsko, Sunnex WM, är utvecklad för en precis nivellering av medel-och tunga applikationer inom t.ex. plast-, grafisk- och tillverkningsindustri.

Denna maskinsko är uppbyggd kring en kildesign med en noggrannhet på upp till 1/100mm. Båda sidor av Sunnex WM är belagd med ett 2mm tjockt friktionsgummi, som också är motståndskraftig för de mest vanligt förekommande oljor och kemikalier inom industrin.

Tack vare en väl utarbetad design finns inget behov av en specifik fixeringspunkt. Detta ger en optimal möjlighet att valfritt placera Sunnex WM under din maskin eller applikation.
Med vår kildesign så kan den nivåjusteras efter installation med upp till 24mm.

Relaterade filer
Change language