Arbetsplatsmattor

Ett elastiskt och dämpande underlag förbättrar ergonomin och minskar risken för belastningsskador och fallolyckor.

Arbetsplatsmattor ger dig många fördelar

Underlaget är i högsta grad avgörande för hur kroppen klarar av ett långvarigt stående arbete. Ett elastiskt och dämpande underlag avlastar nacke, rygg, höfter, knän och fötter.

En professionellt uppbyggd arbetsplatsmatta förbättrar ergonomin och minskar tröttheten och förekomsten av belastningsskador. Med rätt beläggning och struktur reduceras också risken för olyckor i miljöer med våta och halkiga golv.

Atta tänka på vid val av arbetsplatsmatta

Mattans utformning och material har stor betydelse och bör anpassas efter miljön där den ska användas. Flera saker påverkar.

  • Arbetspassets längd: Långvariga belastningar påverkar kraven på tjocklek och dämpning.
  • Olja och kemikalier: Ska arbetsplatsmattan användas inom krävande industriella miljöer måste hänsyn tas till materialets beständighet mot olja och kemikalier.
  • Halkrisk: Mattans mönster och friktion är viktiga för att undvika halkolyckor eller att mattan flyttar sig.
  • Mattans placering: I arbetsytor där medarbetare rör sig frekvent rekommenderas fasade kanter för att undvika snubbelolyckor.
  • ESD-skydd: Arbetsplatsmattor som används inom elektronikindustrin måste avleda statisk elektricitet (ESD) för att inte skada känsliga komponenter.  Läs mer om Sunnex Ergo och ESD under produktavsnittet

Sunnex arbetsplatsmattor finns flera utföranden i färdiga standardstorlekar men kan också specialbeställas eller kan byggas i moduler vilket som regel är det mest flexibla.

Change language