Industri

Sunnex produkter används av den traditionella verkstadsindustrin men även inom nytillkomna segment som elektroniktillverkning och annan avsyning. Hela tiden med syfte att få bra arbetsljus på rätt plats.

Industri

Anpassningar kan göras med t ex. unika längder på armar, kombination av spothuvuden med armsystem som inte är standard. Även kundunika infästningar där spotlighten monteras in som en fast del i en maskin.
Nedan finns några exempel på kundanpassade lösningar

Produkter
Change language