Maskinskor

Goda råd för effektiv vibrationsdämpning.

Vibrationer finns runt omkring oss

Maskiner genererar ofta vibrationer som leder till oljud och annan negativ påverkan på den omgivande miljön. Vibrationerna sprids, vilket ger effekter på t.ex andra maskiner, olika typer av instrument, byggnader och – inte minst – på människor.

All överföring av vibrationskrafter beror på kontakten med underlaget. Om maskinen är stelt förbunden med golvet överförs all kraft till underlaget – som tvingas följa med. Är maskinen felaktigt förbunden till underlaget kan maskinens frekvens och dämparens egenfrekvens adderas och resonans kan uppstå. I dessa lägen kan kraften som verkar på underlaget mångdubblas.

Gummiförsedda maskinskor bryter den direkta förbindelsen mot golvet, dämpar friktionen och drar maskinen till sitt normalläge. Vibrationen och ljudvågorna isoleras direkt i gummit och hindrar därmed stomljud och vibration från att fortplanta sig.

Sunnex erbjuder ett stort utbud av maskinskor för olika ändamål. Vi kan även specialanpassa maskinskor efter maskin och vibrationstyp.

Ett svårbemästrat arbetsmiljöproblem

Vibrationsskador är en av de vanligaste arbetssjukdomarna i Sverige. Oftast är det inte ett enskilt verktyg eller maskin som är orsaken, utan kombinationen i arbetsmiljön.

Men maskiner ska inte behöva vibrera och skada människor. Vibrationsproblematiken går att lösa för alla typer av maskiner och utrustning.

Tre samverkande delar

Sunnex klassiska maskinsko består av tre delar.

  • Bulten med muttrar och brickor som förankrar maskinskon i maskinen och justerar maskinens nivå över golvytan
  • Tryckplattan eller det sk. metallchassit som fördelar kraften från maskinens vibrationer till gummit
  • Vibrationsdämpande gummimodulen som säkerställer att maskinens vibrationer inte fortplantar sig till underlaget. Är oftast gjord av nitrilgummi som har en god beständighet mot oljor och kemikalier.

Olika typer av maskinskor

Maskinsko med chassi av gjutjärn

Maskinskor med chassit av gjutjärn eller segjärn är de produktfamiljer som klarar störst belastning och är bäst lämpade för de tuffa vibrationerna från tex formsprutningsmaskiner, kross och stansmaskiner. Exempel på dessa produktfamiljer är MHD och SM.

Maskinskor med chassi av stål

Maskinskor med chassi av stål, finns i olika utföranden med rostfritt, förzinkat eller galvat stål och är den vanligaste typen av maskinsko.

Här finns ett stort utbud av varianter, storlekar och olika tjocklekar på gummidämpning. En del modeller klarar även belastning med viss lutning. Används till allt från mindre pumpar och kompressorer till stora formsprutningsmaskiner, pressar och stansar beroende på modell och storlek. Exempel på produktfamiljer är LLM, AM och den klassiska OSM-serien.

Maskinsko av kilskomodell

Används enbart för nivellering och kan placeras på valfri plats under maskinen då den inte fästs med bult. Över- och undersida är belagda med 2 mm högfriktionsgummi som tål de flesta typer av olja ock kemikalier i verkstadsmiljö. Kilskon kan justeras steglöst inom sitt justeringsintervall. Används typiskt för nivellering av medeltunga och tunga maskiner inom plast-, verkstads- och grafikindustrin. Exempel på produktfamilj är WM.

Dämpkuddar/pads

Dämpkuddar eller sk pads fungerar som dämpare av vibrationer, men kan inte användas för nivellering och kan inte kallas egentlig maskinsko. De finns i olika tjocklek och olika hårdhet vilket ger olika möjlighet att bära last och även olika egenfrekvens. Padsen är enkla att installera och ger snabb vibrationsdämpning, ljudreducering samt ökar maskinens friktion mot underlaget så att den inte kan flytta sig lika enkelt.

Sunnex har i SP-familjen fem varianter med 8mm eller 13mm tjocklek alla i med måtten 450x450mm.

 

Olika vibrationer kräver olika lösningar

Olikheter i vibrationers karaktär och styrka påverkar valet av maskinsko.

Konstanta vibrationer

Vibrationer med samma periodicitet över tid uttryckt i rotationer eller varv per tidsenhet, alternativt slag eller tryck per tidsenhet. Denna typ av vibrationer är vanliga i till exempel eltekniken och beskrivs som harmoniska och sinusformade.

Konstanta vibrationer genereras t.ex av maskiner eller föremål som rör sig eller roterar som till exempel svarvar, fräsar och borrmaskiner.

Chockvibrationer

Chockvibrationer genereras av stötar eller slag som tillfälligt skapar en stor vibrationsförskjutning och som därefter sönderfaller.

Exempel på maskiner som alstrar övergående chockvibrationer är olika formsprutningsmaskiner för plast, gummi och excenterpressar. Här är det viktigt att dämparna är tillräckligt mjuka för att uppnå en låg naturlig frekvens och för att ge relativt lång amplitud.

Oregelbundna vibrationer

Oregelbundna vibrationer, eller skakningar, är den maximala accelerationen och typen av skakning. Den oregelbundna vibrationen liknar på många sätt chockvibrationer.

Valet av maskinsko

Flera parametrar spelar in vid valet av maskinsko.

En avgörande faktor är tryckbelastningen där den aktuella belastningen ska fördelas på ett korrekt sätt till de enskilda gummielementen.

Vid valet av maskinsko måste också hänsyn tas till maskinens eller utrustningens vikt (massa).

Kundanpassningar

En dämpningslösning från Sunnex innebär också goda möjligheter till applikationsanpassningar.

  • Bultar finns i olika längder och utföranden.
  • Gummi anpassas efter behov (tjocklek, hårdhet)
  • Lösningar för särskilda kundgemensamma projekt.
  • Skräddarsyr förpackningar, kvantitetspartier, schemaläggningsavtal etc.

 

(Lösningen på vibrationsproblematiken sitter i det kundanpassade och avancerade vibrationsdämpande gummit som bryter av den vibration som annars sprids vidare till byggnaden och människan. Gummit stabiliserar maskinen och minskar bullret. Minskad vibration förlänger samtidigt maskinens livslängd vilket indirekt påverkar bearbetningsekonomin.

Vårt utbud är brett. Vi erbjuder genomtänkta dämpningslösningar för de flesta maskin- och verksamhetsområden. Från små delar med extremt höga krav på dimensionstoleranser till stora dämpningselement för de mest krävande industriuppgifter).

Change language