Maskinskor

Sunnex utvecklar, tillverkar och levererar ett professionellt segment av högkvalitativa maskinskor för en global marknad. Det har vi gjort i över 50 år. Dämpande, nivellerande maskinskor förhindrar att vibrationer sprider sig och säkerställer samtidigt att utrustningen står vågrätt även då underlaget är ojämnt.

Enkel men genial konstruktion

Lösningen på vibrationsproblematiken sitter framförallt i det specialutvecklade vibrationsdämpande gummit som bryter av vibrationen, stabiliserar maskinen och minskar bullret.

Maskinskon bygger i övrigt på en enkel men genial konstruktion med tre samverkande delar.

  • En bult som förankrar maskinskon i maskinen och justerar maskinens nivå över golvytan så att maskinen kommer i våg.
  • En tryckplatta som fördelar kraften från maskinens vibrationer till gummit. Tryckplattor erbjuds i flera olika material.
  • Det vibrationsdämpande gummit som säkerställer att maskinens vibrationer inte fortplantar sig till underlaget.

Variationer av de tre grundkomponenterna ger vårt sortiment den bredd som krävs.

Brett sortiment möter alla behov

Valet av maskinsko görs utifrån maskinens/utrustningens vikt samt den tryckbelastning den orsakar.

Maskinskor med chassi av gjutjärn klarar extrema belastningar och är mest lämpade för tuffa vibrationer från tex formsprutningsmaskiner, kross- och stansmaskiner. Exempel på produktfamiljer i gjutjärn är MHD och SM.

Maskinskor med chassi av stål är den vanligaste maskinskon och erbjuds i ett stort antal varianter sett till storlek och tjocklek på gummidämpningen. Används till allt från mindre pumpar och kompressorer till stora formsprutningsmaskiner, pressar och stansar beroende på modell och storlek. Exempel på produktfamiljer är LLM, AM och OSM-serien.

Maskinskor av kilskomodell används enbart för nivellering och kan placeras på valfri plats under maskinen då den inte fästs med bult. Kilskon kan justeras steglöst inom sitt justeringsintervall. Används bland annat för nivellering av medeltunga och tunga maskiner inom plast-, verkstads- och grafikindustrin. Exempel på produktfamilj är WM.

Dämpkuddar/pads finns i olika tjocklek och hårdhet. Padsen är enkla att installera och ger snabb vibrations- och ljuddämpning.

Change language