Sunnex SP

upp till 20 daN/cm2

Sunnex SP

Mångsidig professionell dämpning

Sunnex SP

Sunnex SP dämpningselement är framtaget for att ge en bred möjlighet för professionell dämpning. Mångsidigheten kring applikationsområden gör dess anti-vibratoriska egenskaper, tillsammans med en reducerad ljudnivå, enkelt tillgängliga för många olika användningsområden.

De utmärkta friktionsegenskaperna ger en säker installation och förebygger risken för en ofrivillig förflyttning av applikationen. Sunnex SP finns tillgänglig i fem olika varianter bl.a. beroende på vilken vikt som avses.

Dämpningselementen är utvecklade för att på ett enkelt sätt kunna anpassas på plats, utifrån de specifika omständigheter som råder, med en vass sax e.dyl. Samtliga Sunnex SP dämpningselement är tillverkade av en speciell mixtur av nitrilgummi vilket gör dem motståndskraftiga för de vanligast förekommande oljor och kemikalier hos industriapplikationer.

Relaterade filer
Change language