Om Amplex-gruppen

Amplex-gruppen

Amplex-Gruppen är en privatägd svensk företagsgrupp med verksamhet inom affärsområdena Retail, Lighting & Antivibration och Automotive.

Gruppen rymmer ett tjugotal rörelsedrivande företag med cirka 300 medarbetare och har egen representation i sju länder i Europa, USA och Asien.

Till Amplex hör även en fastighetsrörelse baserad i USA.

Lighting & Antivibration

Affärsområdet Lighting & Antivibration samlar de bolag inom Amplex-gruppen som är verksamma inom belysning och vibrationsdämpning.

Affärsområdet har försäljningskontor i Sverige, Frankrike och Hongkong samt egna produktionsenheter i Sverige och Kina.

Totalt har affärsområdet cirka 110 medarbetare.

Change language