Detta gör vi genom att:

  • Hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs
  • Ha kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss
  • Ha en kommunikation med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden
  • Säkra en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser
  • Varje genomförd affär är en rekommendation för kommande kontakter
  • Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring i överensstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöområdet

Karlstad 2023-01-17
Johan Karlsson
VD

Change language