Policy

Sunnex Equipment AB identifierar, utvecklar, producerar, marknadsför och försäljer arbetsplatsbelysning med hög kvalitet och säkrar att en ekologisk hållbar utveckling främjas.

Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring i överenstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöområdet.

Sunnex Equipment AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Våra kvalitetsmål nås genom att:

  • Hålla oss uppdaterade kring gällande lagar och förordningar och genom att se till att de efterlevs.
  • Ha kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt genom att tillfredsställa behoven bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss.
  • Ha en kommunikation med alla intressenter i syfte att alltid vara välinformerade om relevanta produkt-standards och miljöregler.
  • Säkra en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser.
  • Varje genomförd affär skall vara en rekommendation för kommande kontakter.
Change language