Historik

Sunnex Equipment AB har sin bakgrund i värmländska Sunne Gummifabrik och som grundades under 1960-talet.

Via förvärv och delningar är företaget sedan 2001 en del av koncernen Amplex Group där vi idag ingår i affärsområdet Amplex Lighting & Antivibration.

Milstolpar

  • 1960-tal  Sunne Gummifabrik grundas. Tillverkning av bl.a maskinskor och arbetsplatsmattor.
  • 1974  Sunnex Equipment AB bildas. Verksamheten utökas med tillverkning av arbetsplatsbelysning.
  • 1975  Dotterbolag etableras i Frankrike och USA.
  • 2001  Sunnex Equipment AB förvärvas och blir en del av Amplex Group.
  • 2007  Arbetsplatsbelysning med LED-teknik introduceras.
  • 2008  Produktion av belysningsprodukter och delar inleds i koncernens fabrik i Kina.
  • 2010  Produktområdena maskinskor och arbetsplats mattor överförs till systerföretaget Movomech.
  • 2014  Sunnex Equipment blir en del av affärsområdet Amplex Light & Antivibration
  • 2020  Produktområdena Maskinskor och Arbetsplatsmattor återförs till Sunnex Equipment AB.

Affärsidé

Sunnex är kunders första val för arbetsplatsbelysning, maskinskor och arbetsplatsmattor för krävande miljöer.

Vi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer arbetsplatsbelysning, maskinskor och arbetsplatsmattor. Det gör vi både i form av standardprodukter och kundanpassade produkter och lösningar för krävande användare och miljöer.

Tillsammans med lokala distributörer och återförsäljare erbjuder vi våra högkvalitativa produkter till kunder runt om i världen.

Change language