Sunnex FSM

upp till 1000 daN (kg)

Sunnex FSM

Perfekt för fristående applikationer

Sunnex FSM

Sunnex FSM är en kombinerad anti-vibration och nivellering maskinsko. Utvecklad och framtagen för att tillgodose högt ställda krav kring en effektiv vibrationsdämpning och ljuddämpning för fristående applikationer.

Perfekt också när det saknas hål för bultinstallation eller när dessa är oåtkomliga. Sunnex FSM består av en galvad tryckplatta, belagd med ett högfriktionsgummi, vilande på en nivelleringsbult integrerad i ett stålchassi och ett tjockt vibrationselement av en nitrilgummimixtur.

Maskinskon är motståndskraftig för de flesta och mest vanligt förkommande oljor, smörj- och kylvätskor.

Relaterade filer
Change language